Kalendari i festave

2019-2020

Dhjetor
25, Krishtlindjet Katolike
Janar
01-02, Viti i Ri
07, Krishtlindjet ortodokse
Shkurt
17, Dita e Pavarësisë së Republikës së Kosovës
Mars
04, Pashkët Katolike
Prill
09, Dita e Kushtetutës së Republikës së Kosovës
12 , Pashkët Katolike
19, Pashkët Ortodokse
Maj
01, Dita Ndërkombëtare e Punës
09, Dita e Evropës
24, Bajrami i Madh, dita e parë
Korrik
31, Bajrami i Vogël, dita e parë

2018—2019

Janar
01-02, Viti i Ri
08, Krishtlindjet ortodokse
Shkurt
19, Dita e Pavarësisë së Republikës së Kosovës
Mars
04, Pashkët Katolike
Prill
02 , Pashkët Katolike
09, Pashkët Ortodokse
09, Dita e Kushtetutës së Republikës së Kosovës
Maj
01, Dita Ndërkombëtare e Punës
09, Dita e Evropës
Qershor
15, Bajrami i Madh, dita e parë
Korrik
Gusht
21, Bajrami i Vogël, dita e parë
Shtator
Tetor
Nëntorë
28
Dhjetor
25, Krishtlindjet Katolike